Sammanställning av våra prenumerationer och moduler

IFRS16 & K3

 

IFRS16 & K3 modul.png

Testperiod: 30 dagar

Modulen hjälper att rapportera smidigt, enkelt och framförallt rätt, genom att använda er av Leasifys tjänst. Ni kan genom ett par enkla klick få fram underlag och bokningsorder för er redovisning. 

Valutakonvertering

Valutakonverteringmodul.png

Testperiod: 10 dagar

 

Valutakonvertering är en tilläggsmodul till IFRS16 & K3. Med hjälp av denna modul kan flera IFRS-rapporter konverteras till en gemensam valuta och ge en sammanslagen överblick. 

Sammanslagna rapporter

Sammanslagna rapporter.png

Testperiod: 10 dagar

 

Modulen hjälper att slå samman flera IFRS-rapporter till en gemensam rapport för totala siffror över hela er koncern. 

Forecast modul

Forecast modul.png

Testperiod: 10 dagar

 

Forecast modulen hjälper er att slå ihop era kontraktsberäkningar för att ge en prognos framåt, se er leasingskuld och vad ni förväntas betala årsvis fram. 

Forecast Utökad

Forecast utökad modul.png

Testperiod: 10 dagar

 

Med denna utökade Forecast modul kan ni skapa egna kontonamn, färgkoordinera, sortera dem och dela upp leasingavgifter i affärsområden. 

Massinmatning

massinmatning modul.png

Testperiod: 10 dagar

Massinmatningsmodulen passar er som har många leasing och hyresavtal för avtalsinmatning och som kan importera flera avtal i en och samma import helt digitalt och tidseffektivt. 

Upphandling & Inköp

 

Upphandling och inköp modul.png

 

Testperiod: 30 dagar

 

Modul för Upphandling/ Inköp erbjuder upphandling på ett enkelt och effektivt sätt. Jämför anbud mellan flera olika leverantörer som visar på transparens vilket gör att ni vet exakt vad ni betalar för. 

Upphandlingsleverantör

 

Upphandlingsleverantör modul.png

Testperiod: 30 dagar

 

Var med och ge anbud på upphandlingar som leverantör med möjlighet att prenumerera på leveransområden i en automatisk process. 

Påminnelser

Påminnelser moduler.png

Testperiod: 10 dagar

 

Modulen för påminnelser hjälper er att se avtalens påminnelser i en samlad lista och även via avtalssidorna i Leasify tjänst. Modulen hjälper er att inte missa när ett avtal är på väg att löpa ut, ni kan även få påminnelserna som en direkt prenumeration i er egna Outlook-kalender. 

Användare

Användare modul.png

 

Kommande funktion för att lägga till användarlicenser i Leasify tjänst. 

Utökning av avtal

Utökning av avtal modul.png

Kommande funktion för att utöka antalet avtal i Leasify tjänst.