Prenumerationer och moduler

Om ni vill teckna eller lägga till en prenumeration, hittar ni våra prenumerationsplaner här.

Sammanställning av våra prenumerationer och moduler

Sammanställning av våra prenumerationer och moduler

IFRS16 & K3

 

IFRS16 & K3 modul.png

Testperiod: 30 dagar

Modulen hjälper att rapportera smidigt, enkelt och framförallt rätt, genom att använda er av Leasifys tjänst. Ni kan genom ett par enkla klick få fram underlag och bokningsorder för er redovisning. 
Sammanställning av våra prenumerationer och moduler

Valutakonvertering

Valutakonverteringmodul.png

Testperiod: 10 dagar

 

Valutakonvertering är en tilläggsmodul till IFRS16 & K3. Med hjälp av denna modul kan flera IFRS-rapporter konverteras till en gemensam valuta och ge en sammanslagen överblick. 
Sammanställning av våra prenumerationer och moduler

Sammanslagna rapporter

Sammanslagna rapporter.png

Testperiod: 10 dagar

 

Modulen hjälper att slå samman flera IFRS-rapporter till en gemensam rapport för totala siffror över hela er koncern. 

Sammanställning av våra prenumerationer och moduler

Forecast modul

Forecast modul.png

Testperiod: 10 dagar

 

Forecast modulen hjälper er att slå ihop era kontraktsberäkningar för att ge en prognos framåt, se er leasingskuld och vad ni förväntas betala årsvis fram. 
Sammanställning av våra prenumerationer och moduler

Forecast Utökad

Forecast utökad modul.png

Testperiod: 10 dagar

 

Med denna utökade Forecast modul kan ni skapa egna kontonamn, färgkoordinera, sortera dem och dela upp leasingavgifter i affärsområden. 
Sammanställning av våra prenumerationer och moduler

Massinmatning

massinmatning modul.png

Testperiod: 10 dagar

Massinmatningsmodulen passar er som har många leasing och hyresavtal för avtalsinmatning och som kan importera flera avtal i en och samma import helt digitalt och tidseffektivt. 
Sammanställning av våra prenumerationer och moduler

Upphandling & Inköp

 

Upphandling och inköp modul.png

 

Testperiod: 30 dagar

 

Modul för Upphandling/ Inköp erbjuder upphandling på ett enkelt och effektivt sätt. Jämför anbud mellan flera olika leverantörer som visar på transparens vilket gör att ni vet exakt vad ni betalar för. 
Sammanställning av våra prenumerationer och moduler

Upphandlingsleverantör

 

Upphandlingsleverantör modul.png

Testperiod: 30 dagar

 

Var med och ge anbud på upphandlingar som leverantör med möjlighet att prenumerera på leveransområden i en automatisk process. 
Sammanställning av våra prenumerationer och moduler

Påminnelser

Påminnelser moduler.png

Testperiod: 10 dagar

 

Modulen för påminnelser hjälper er att se avtalens påminnelser i en samlad lista och även via avtalssidorna i Leasify tjänst. Modulen hjälper er att inte missa när ett avtal är på väg att löpa ut, ni kan även få påminnelserna som en direkt prenumeration i er egna Outlook-kalender. 
Sammanställning av våra prenumerationer och moduler

Användare

Användare modul.png

 

Kommande funktion för att lägga till användarlicenser i Leasify tjänst. 
Sammanställning av våra prenumerationer och moduler

Utökning av avtal

Utökning av avtal modul.png

Kommande funktion för att utöka antalet avtal i Leasify tjänst.

Egna fält

Skräddarsy dina egna informationfält till avtalen för vidare användning till filtrering och exporter. Modulen "egna fält" finns här beskrivet i flera sidor kring syfte, installation, konfigurering och användning.

Egna fält

Syftet med egna fält

Skräddarsy dina egna informationfält till avtalen för vidare användning till filtrering och exporter.

Avtal behöver ibland kompletteras med informationsfält som är specifika för just ert bolag.

Med modulen "Egna fält" kan ni styra upp era egna fält som ska matas in på avtalen. Den informationen kan sen användas för att bland annat:

Screenshot 2022-11-15 at 14.22.56.png
(exempel på fält i ett avtal som är skräddarsytt för just detta bolag)

Egna fält

Kända begränsningar i egna fält

Modulen "Egna fält" är ny under hösten 2022 och har ett antal begränsningar som vi inte just nu vet om justeringar kommer. Dessa är bland andra:

Dessa begränsningar kan så klart ändras om efterfrågan på funktion görs över tid.

Egna fält

Installation av egna fält

"Egna fält" är en modul som du prenumererar på.

Aktivera den genom att klicka på modulen under "Bolagsinställningar" som du hittar i huvudmenyn (toppen).

Screenshot 2022-11-15 at 14.26.06.png

När prenumerationen är aktiverad kan alla på ditt bolag hantera "Egna fält" för dina avtal.

Läs mer på nästa sida om hur du konfigurerar "Egna fält".

Egna fält

Konfiguration av egna fält

När modulen är aktiverad kommer toppmenyn att utökas med ingång till "Egna fält".

Screenshot 2022-11-15 at 14.43.59.png

När du väljer "Egna fält" i menyn kommer du till en samlingssida över samtliga fält för ditt bolag.

De fält som listas där kommer alltså att vara de som kan fyllas i senare i dina avtal.

Listan kan sorteras, ändras och tas bort för att justera de skräddarsydda fälten i dina avtal.

Klicka på "Skapa nytt fält" för att att göra ett nytt fält till dina avtal.

Screenshot 2022-11-15 at 14.50.24.png

Vad respektive formulärfält inuti ditt fält har för funktion förklaras i nästa sida.

Egna fält

Vad som behöver ställas in i ett "eget fält"

Screenshot 2022-11-15 at 14.47.32.png

"Namn" är det som andra ser som rubrik på ditt fält när de ska ange något. Detta krävs för att spara fältet.

"Beskrivning" används för att ge användaren en beskrivning av vad fältet kräver. Kan vara en informationsrad om vad som ska fyllas i i det egna fältet ute i avtalsinmatningen.

"Ledtråd" visas som text till höger om inmatningsfältet. Det kan exempelvis vara ett procenttecken, valutakod eller någon kort enhet för att hjälpa användaren vid inmatning. En slags "hint".

"Typ" är den datatyp som ska matas in. Det finns ett antal olika datatyper att välja mellan:

"Krävs för att spara" kommer att kräva användaren på ett svar för att överhuvudtaget kunna spara avtalet.

"Standardvärde" är det värde som fylls i från start för ett nytt avtal för att hjälpa till.

"Sorteringsordning" avgör i vilken ordning fältet visas ut i inmatningen av avtalet. Lägst tal kommer först. Tips! Ha som vana att alltid använda dekader (10-tal) för att du ska kunna "klämma in" andra alternativ enklare senare.

"Avtalsmallar" filtrerar ut fältet till enbart en eller flera typer av avtalsmallar.Egna fält

Filtrera egna fält i avtalsvyer

Avtalsvyer kan utökas med de fält som ni skrivit in i "Egna fält" -listan.

De kan användas både i listningar och i excelexporter.

Screenshot 2022-11-15 at 14.23.45.png

Avtalsvyerna kan också filtera ut specifika värden från de egna fälten.

Screenshot 2022-11-15 at 14.24.04.png

Välj plusknappen för att lägga till fält för filtrering. Därefter ska tre saker ställas in per filter:

I exemplet ovan kommer filtrering ske så att avtal i vyn endast visar de avtal som har "Kontrollant" vald till "1".