Kända begränsningar i egna fält

Modulen "Egna fält" är ny under hösten 2022 och har ett antal begränsningar som vi inte just nu vet om justeringar kommer. Dessa är bland andra:

Dessa begränsningar kan så klart ändras om efterfrågan på funktion görs över tid.


Revision #6
Created 15 November 2022 13:17:00 by Andreas Ek
Updated 15 November 2022 13:59:14 by Andreas Ek