Sammanslagna rapporter

Sammanslagna rapporter.png

Testperiod: 10 dagar

 

Modulen hjälper att slå samman flera IFRS-rapporter till en gemensam rapport för totala siffror över hela er koncern. 


Revision #3
Created 7 March 2022 13:10:53 by Alina Nordberg
Updated 7 March 2022 14:31:45 by Alina Nordberg