Vad som behöver ställas in i ett "eget fält"

Screenshot 2022-11-15 at 14.47.32.png

"Namn" är det som andra ser som rubrik på ditt fält när de ska ange något. Detta krävs för att spara fältet.

"Beskrivning" används för att ge användaren en beskrivning av vad fältet kräver. Kan vara en informationsrad om vad som ska fyllas i i det egna fältet ute i avtalsinmatningen.

"Ledtråd" visas som text till höger om inmatningsfältet. Det kan exempelvis vara ett procenttecken, valutakod eller någon kort enhet för att hjälpa användaren vid inmatning. En slags "hint".

"Typ" är den datatyp som ska matas in. Det finns ett antal olika datatyper att välja mellan:

"Krävs för att spara" kommer att kräva användaren på ett svar för att överhuvudtaget kunna spara avtalet.

"Standardvärde" är det värde som fylls i från start för ett nytt avtal för att hjälpa till.

"Sorteringsordning" avgör i vilken ordning fältet visas ut i inmatningen av avtalet. Lägst tal kommer först. Tips! Ha som vana att alltid använda dekader (10-tal) för att du ska kunna "klämma in" andra alternativ enklare senare.

"Avtalsmallar" filtrerar ut fältet till enbart en eller flera typer av avtalsmallar.
Revision #4
Created 15 November 2022 13:17:51 by Andreas Ek
Updated 15 November 2022 14:01:41 by Andreas Ek