Skip to main content

Tagga avtal

Uppdatering vecka 48 - 2022

Ny funktion som gör det möjligt att tagga ett eller flera avtal med en egen tagg. Den kan sedan användas på ett par olika sätt i avtalslistningarna.

Lista avtalen och markera de du vill tagga och välj åtgärd: "Tagga avtal".

Screenshot 2022-11-28 at 14.36.07.png

Bestäm dig för en tagg som de markerade avtalen ska ha.

Screenshot 2022-11-28 at 14.36.52.png

Du kan skriva in valfritt antal taggar precis i vilka benämningar du vill. Dessa taggar kommer upp som förslag nästa gång du ska tagga ett avtal. Ta bort dem genom att kryssa på "x".

Om du taggar om ett avtal ersätter du valda taggar. På så vis kan du också ta bort taggar.

Observera att du bara kan tagga ett avtal som du har behörighet att ändra på.

Nu kan du använda taggarna i filter som finns i avtalslistningen.

Screenshot 2022-11-28 at 14.41.59.png

Du kan också skapa en avtalsvy med endast de taggar som matchar och på så vis skapa dina egna listningar med avtal.

Screenshot 2022-11-28 at 14.43.48.png

Nu blir det enklare att ta ut rapporter och hantera de avtal som har den valda eller de valda taggarna.

Screenshot 2022-11-28 at 14.44.34.png

När du behöver justera redan inlagda taggar går du in på listningen över avtalstaggar via menyn.

Screenshot 2022-11-28 at 15.24.08.png

Observera att du inte kan ta bort en tagg som används på ett avtal. Då måste du först plocka bort taggen genom att sätta tomt eller välja annan tagg på avtalen som har den tagg du vill radera. 

Screenshot 2022-11-28 at 15.26.00.png

Du kan via denna lista också översätta dina taggar till engelska / svenska genom att i listan växla mellan språken via språkväljaren (globen) högst uppe till höger.