Skip to main content

Vad som behöver ställas in i ett "eget fält"

Screenshot 2022-11-15 at 14.47.32.png

"Namn" är det som andra ser som rubrik på ditt fält när de ska ange något. Detta krävs för att spara fältet.

"Beskrivning" används för att ge användaren en beskrivning av vad fältet kräver. Kan vara en informationsrad om vad som ska fyllas i i det egna fältet ute i avtalsinmatningen.

"Ledtråd" visas som text till höger om inmatningsfältet. Det kan exempelvis vara ett procenttecken, valutakod eller någon kort enhet för att hjälpa användaren vid inmatning. En slags "hint".

"Typ" är den datatyp som ska matas in. Det finns ett antal olika datatyper att välja mellan:

  • Text (enrad) är fritext, vilka tecken som helst.
  • Text (flera rader) är en paragraf eller textmassa att mata in.
  • Nummer är ett tal där inga bokstäver får matas in av användaren.
  • Ja/Nej är en kryssruta för användaren att bocka i eller boack ur.
  • Rullista är ett antal fördefinerade rader (nyckel med värde) som användaren kan välja mellan.
  • Datum är en dag att välja i en fri kalender.