Skip to main content

Upphandlingar & inköp

Genom Leasify’s upphandlingstjänst är processen för genomförandet av era kopiatorer, datorer och kaffemaskinupphandlingar digitaliserad. Här kan ni, utan att exponeras mot tjänstens anslutna leverantörer, upphandla marknadsmässiga avtal med fullständig transparens.


No pages or chapters have been created for this book.