Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

37 total results found

Skapa räntesatser

Onboarding – kom igång Skapa profil, redovisningsinställningar...

Lägga upp marginella låneräntor I de fall ni inte ska använda en implicit/framräknad ränta (baserad på pris, eventuellt fösta förhöjd avgift, hyres/leasingavgift restvärde och avtalsperiod), behöver ni använda en marginell låneränta. Räntan används för att di...

Skapa bolagsskatter

Onboarding – kom igång Skapa profil, redovisningsinställningar...

Varför bolagsskatt?  Under redovisningsinställningar skapar ni även en bolagsskatter. Bolagsskatten används som parameter för att räkna ut den uppskjutna skatten för IFRS/K3 rapporterna.  Lägg in skattesats Gå till fliken skattesatser under redovisningsinst...

Skapa egna tillgångstyper

Onboarding – kom igång Skapa profil, redovisningsinställningar...

Vad är tillgångstyp? I Leasify portal kan ni lägga in fler tillgångstyper/objektstyper/avtalskategorier än de som finns som standard.  De typer som redan idag finns är: Bilar, butiksinredning, entreprenadmaskiner, fastighetsavtal, IT (hårdvara), kaffe-/vatte...

Skapa valutakurser

Onboarding – kom igång Skapa profil, redovisningsinställningar...

Leasify tillhandahåller både en enkel valutakonvertering med fast kurs per valuta och över tid men även en funktion för balanskurser, genomsnittskurser och valuta/omräkningsdifferenser. Den senare funktionen är en tilläggsmodul som går att prenumerera på. Hör ...

Skapa egna konteringsnamn

Onboarding – kom igång Skapa profil, redovisningsinställningar...

Denna funktion är ett tillval via en av Leasifys moduler.  Mer information kommer snart. 

Registrera uppgifter för inloggning med BankID

Onboarding – kom igång Redigera din användarprofil

Inloggning via Bankid Leasify ger dig möjligheten att logga in via bankid. Genom att använda bankid slipper du hålla koll på dina användarnamn och lösenord samtidigt som det ger en säkrare inloggning. Om ni vill kunna logga in med BankID framöver loggar ni fö...

Ändra lösenord

Onboarding – kom igång Redigera din användarprofil

  Om du vill ändra ditt lösenord och är inne i portalen. Gå in på ”Mina uppgifter” som ni hittar när ni klickar på symbolen som liknar en person längst upp i högra hörnet .  Fyll sedan i det nya lösenord ni vill använda och tryck på spara.  Om ni glömt lö...

Registrera eller ändra företagsuppgifter

Onboarding – kom igång Redigera företagsinställningar

För att registera eller ändra företagsuppgifter följer ni nedan. Gå in på Meny->Bolagsinställningar --> och namnet på bolaget längst upp där handen pekar.    Vill ni endast lägga in en logga trycker ni på rutan/bilden till vänster om företagsnamnet i vyn ...

Hantera företagsanvändare (ur administrationsperspektiv)

Onboarding – kom igång Redigera företagsinställningar

Företagsanvändare hanteras och redigeras under meny -> bolagsinställningar -> företagsanvändare Under fliken företagsanvändare visas alla användare och här ställs även in om användare ska vara företags-admin eller ej.  Under företagsanvändare är det också möj...

Skapa grupper för behörighetsinställningar

Onboarding – kom igång Redigera företagsinställningar

Mer information i text kommer senare.  Tillsvidare har vi instruktion i video.  För att se videon tryck på följande länk  Skapa behörigheter och grupper så laddas videon ner.  Observera att vi flyttat företagsanvändare till Bolagsinställningar vilket skiljer s...

Skapa mappar och spara dokument

Onboarding – kom igång Dokument

Tekniken bakom SaaS-tjänsterna

Teknik och säkerhet Tekniska beskrivningar

Stockholm, 2023-09-13 Leasifys Saas-tjänst “Mina sidor” beskrivs här i tekniskt grundläggande perspektiv och dokumentet ska ses som ett levande dokument då utvecklingen går snabbt framåt med nya krav och versioner över tid. Kom ihåg att vi har GDPR ink...

Single Sign On

Teknik och säkerhet Tekniska beskrivningar

Vad är Single Sign On? Single Sign On (SSO) är en funktion för enklare inloggning och behörighetskontroll via annan part.Ofta har företag redan en centraliserad hantering av konton som styrs kontinuerligt.Det är också bekvämt som användare att slippa komma ...

Tech behind the SaaS

Tech & Security Technical Descriptions

Stockholm, 13 Sept 2023 Leasify's Saas service "My pages" is described here in a technical basic perspective and the document should be seen as a living document as development progresses rapidly with new requirements and versions over time.Remember that we h...

Single Sign On

Tech & Security Technical Descriptions

What is Single Sign On? Single Sign On (SSO) is a function for easier login and authorization control via third party.Often, companies already have a centralized management of accounts that is controlled continuously.It is also convenient as a user not to h...

Tech Matrix

Tech & Security Non Functional Matrix

  General security requirements Requirements Yes, No, N/A Comment from Leasify General security requirements Do you have a specific contact person for all security related issues and escalations in relation to Customer data? Yes Claes Iva...

Eget dokumentarkiv för avtal

Teknik och säkerhet Tekniska beskrivningar

Varje avtal som matas in i Leasifys system kan också kompletteras med ett dokument. En PDF eller någon form av bilaga.Den bilagan lagras i ett dokumentarkiv endast för dig som kund för ert bolag. I vissa fall kan det, av säkerhetsskäl, vara en fördel att ...

[under translation]

[under translation] [under translation]

[under translation]

[under translation] [under translation]

[under translation]

[under translation] [under translation]