Skip to main content

Skapa räntesatser

Lägga upp marginella låneräntor

I de fall ni inte ska använda en implicit/framräknad ränta (baserad på pris, eventuellt fösta förhöjd avgift, hyres/leasingavgift restvärde och avtalsperiod), behöver ni använda en marginell låneränta. Räntan används för att diskontera/nuvärdesberäkna hyres/leasingavgifter och skapa tillgång och skuldvärde för respektive avtal.  Ni kan lägga in flera räntor om så önskas för olika objekt eller år. 

Lägg till marginell låneränta genom att gå in under fliken redovisningsinställningar. Skriv in ett namn på räntan som ni vil lägga till och lägg in procentsats och tryck på +.  Den marginella låneräntan/diskonteringsräntan kommer nu vara tillgänglig för varje avtalsupplägg i en rullista.  

image-1640076629278.png