Skip to main content

Filtrera egna fält i avtalsvyer

Avtalsvyer kan utökas med de fält som ni skrivit in i "Egna fält" -listan.

De kan användas både i listningar och i excelexporter.

Screenshot 2022-11-15 at 14.23.45.png

Avtalsvyerna kan också filtera ut specifika värden från de egna fälten.

Screenshot 2022-11-15 at 14.24.04.png

Välj plusknappen för att lägga till fält för filtrering. Därefter ska tre saker ställas in per filter:

  • "Fält" för att välja vilket fält som ska användas för filtret.
  • "Operator" för att tala om hur jämförelsen ska ske.
  • "Värde" används med fältet och operatorn.

I exemplet ovan kommer filtrering ske så att avtal i vyn endast visar de avtal som har "Kontrollant" vald till "1".