Skip to main content

Installation av egna fält

"Egna fält" är en modul som du prenumererar på.

Aktivera den genom att klicka på modulen under "Bolagsinställningar" som du hittar i huvudmenyn (toppen).

Screenshot 2022-11-15 at 14.26.06.png

När prenumerationen är aktiverad kan alla på ditt bolag hantera "Egna fält" för dina avtal.

Läs mer på nästa sida om hur du konfigurerar "Egna fält".