Skip to main content

Kända begränsningar i egna fält

Modulen "Egna fält" är ny under hösten 2022 och har ett antal begränsningar som vi inte just nu vet om justeringar kommer. Dessa är bland andra:

  • Endast 6 stycken enkla datatyper kan användas utan speciellt avancerade uppställningar.
  • Samtliga fält visas sist i avtalsinmatningen och endast rakt efter varandra vertikalt.
  • Filtrering i avtalsvyer filtrerar endast hårt, så kallad "AND" när flera filter för egna fält läggs upp.
  • Massinmatning kan inte hantera "Egna fält".
  • Egna fält kan inte användas av andra funktioner som exempelvis beräkningar eller påminnelser.
  • Egna fält visas inte ut i rapporter.

Dessa begränsningar kan så klart ändras om efterfrågan på funktion görs över tid.