Skip to main content

Konfiguration av egna fält

När modulen är aktiverad kommer toppmenyn att utökas med ingång till "Egna fält".

Screenshot 2022-11-15 at 14.43.59.png

När du väljer "Egna fält" i menyn kommer du till en samlingssida över samtliga fält för ditt bolag.

De fält som listas där kommer alltså att vara de som kan fyllas i senare i dina avtal.

Listan kan sorteras, ändras och tas bort för att justera de skräddarsydda fälten i dina avtal.

Klicka på "Skapa nytt fält" för att att göra ett nytt fält till dina avtal.

Screenshot 2022-11-15 at 14.50.24.png

Vad respektive formulärfält inuti ditt fält har för funktion förklaras i nästa sida.