Skip to main content

Tips! När det finns avdragbar moms att lägga ovanpå tillgången

I Sverige är det endast halva momsen som är avdragsgill vid leasing av bilar och därför är det många som väljer att räkna med den del som inte är avdragsgill som en del av tillgången. Gör ni detta i ert bolag finns det därför stöd för det och då genom en funktion där ni helt enkelt adderar på ett visst procenttal, exempelvis 12,5%. Systemet kommer då räkna upp samtliga värden i rapporterna.

image-1646687491171.png

Läs mer om hos Skatteverkets hemsida om ämnet.